Příklad 19

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zadání

V kartézské soustavě souřadnic LaTeX: Oxy je sestrojen graf funkce LaTeX: f.

Soubor:Img0029.png

Hodnoty funkce LaTeX: g jsou převrácenými hodnotami funkce LaTeX: f, tedy platí:

LaTeX: g:y=\frac1{f(x)}

Který z následujících grafů je grafem funkce LaTeX: g?

Soubor:Img0028.png

Řešení

Graf funkce LaTeX: f je po částech lineární, takže graf funkce LaTeX: g bude složen z linárních lomených funkcí, tj. z částí hyperbol. Tomu odpovídají pouze grafy A a C. Ovšem hodnoty funkce LaTeX: f jsou vždy kladné, takže i hodnoty funkce LaTeX: g=\frac 1f musí být kladné. Tomu odpovídá z dvojice A a C jen graf na obrázku C.

Grafem funkce LaTeX: g je graf na obrázku C.